درد اینجاست که درد را به کسی نمی شود حالی کرد(م.دولت آبادی)

اتوماسیون تغذیه

 

سامانه ی رزرو غذا ی چند دانشگاه……..

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه علوم پزشکی تهران     دانشگاه هرمزگان      دانشگاه علوم پزشکی کردستان     دانشگاه تهران

دانشگاه شهید چمران اهواز                   دانشگاه یاسوج           دانشگاه بجنورد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی         دانشگاه علوم پزشکی اردبیل         دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز           دانشگاه زابل              دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشگاه بیرجند               دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر         دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

دانشگاه علوم پزشكي اهواز      دانشگاه اصفهان          دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه سمنان      دانشگاه آزاد کرج           دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 دانشگاه کاشان        دانشگاه صنعتی اصفهان          دانشگاه خوارزمی     دانشگاه گنبد كاووس

……………….

پاسخ دهید

*