درد اینجاست که درد را به کسی نمی شود حالی کرد(م.دولت آبادی)

داستان کوتاه

در دنيا هيچ بن بستي وجود ندارد مشکلات، مانند تلي از خاک بر سر ما مي ريزند از اطلاعات شغلی خودت کاملاً آگاه باش داستان عبرت آموز1 داستان عبرت آموز … ادامه مطلب →